1. KEYWORD RESEARCH – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA

✓ Google Keyword Planner https://adwords.google.com/keywordplanner

✓ Google Trends https://trends.google.com/trends/

✓ Keyword Tool http://keywordtool.io/

✓ Uber Suggest https://ubersuggest.io/

✓ WordStream http://www.wordstream.com/free-keyword-tools

✓ Moz Keyword Explorer https://moz.com/explorer

✓ SERPs Keyword Research https://serps.com/tools/keyword-research/

17 loại công cụ dân marketing cần biết

2. LINK ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH BACKLINK

✓ Ahrefs https://ahrefs.com/

✓ Moz Open Site Explorer https://moz.com/researchtools/ose/

✓ Majectic Seo http://www.majesticseo.com/

✓ SEOprofiler https://www.seoprofiler.com/

✓ LinkAssistant https://www.link-assistant.com/linkassistant/

✓ Monitor Backlink https://monitorbacklinks.com/

Bài đọc thêm:

Ý NGHĨA MÀU SẮC TRONG THIẾT KẾ LOGO

Mockup là gì? 4 Website tạo Mockup cho người mới

3. WEBMASTER TOOLS – CÁC CÔNG CỤ DÀNH CHO WEBMASTER

✓ Google Webmaster Tools https://www.google.com/webmasters/tools/

✓ Bing/Yahoo Webmaster Tools https://www.bing.com/toolbox/webmaster

✓ Yandex Webmaster Tools https://webmaster.yandex.com/

4. WEBSITE SPEED – CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA TỐC ĐỘ WEBSITE

✓ Google PageSpeed Insights https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

✓ Think with Google https://testmysite.thinkwithgoogle.com/

✓ Pingdom Website Speed Test https://tools.pingdom.com/

✓ Webpage Test http://www.webpagetest.org/

17 loại công cụ dân marketing cần biết

5. WEBSITE AUDIT – CÁC CÔNG  CỤ PHÂN TÍCH WEBSITE

✓ WooRank SEO Checker https://www.woorank.com/

✓ SeoSiteCheckup https://seositecheckup.com/

✓ Moz Pro On-Page https://moz.com/tools/onpage-grader

✓ Screaming Frog SEO Spider https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

6. RANK CHECKING – CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA THỨ HẠNG TỪ KHÓA

✓ Helu Ranking http://ranking.helu.vn/

✓ SerpLab – SERP checker https://www.serplab.co.uk/serp-check.php

✓ RankTracker https://www.ranktracker.com/

✓ Moz Pro Rank Tracker https://moz.com/tools/rank-tracker

✓ SerpStat https://serpstat.com/

7. TRAFFIC ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH WEBSITE TRAFFIC

✓ Google Analytics http://www.google.com/analytics/

✓ SimilarWeb https://www.similarweb.com/

8. USER ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TRÊN WEBSITE, BẢN ĐỒ HEATMAP

✓ Heap Analytics https://heapanalytics.com/

✓ FullStory https://www.fullstory.com/

✓ Piwik https://piwik.org/

9. CONTENT MARKETING – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ VỀ NỘI DUNG

✓ Small SEO Tools https://smallseotools.com/plagiarism-checker/

✓ CopyScape http://www.copyscape.com/

✓ BuzzSumo http://buzzsumo.com/

✓ Grammarly https://www.grammarly.com/

17 loại công cụ dân marketing cần biết

10. SOCIAL MANAGEMENT – CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÍ MXH NHƯ FACEBOOK, TWITTER

✓ Buffer https://buffer.com/

✓ Hootsuite https://hootsuite.com/

✓ Dlvr.it https://dlvrit.com/

✓ Social Bakers https://www.socialbakers.com/

11. SOCIAL LISTENING – CÁC CÔNG CỤ THEO DÕI (MONITORING), LẮNG NGHE (LISTENING) MẠNG XÃ HỘI

✓ Google Alerts https://www.google.com/alerts

✓ SMCC https://smcc.vn/

✓ SocialOne http://en.socialone.us/

✓ BuzzMetrics http://buzzmetrics.com/

✓ SocialHeat http://www.younetmedia.com/socialheat-social-monitoring

✓ Sociograph.io https://sociograph.io/

12. EMAIL MARKETING – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ EMAIL

✓ MailChimp https://mailchimp.com/

✓ MailGun https://www.mailgun.com/

✓ Mail-Tester https://www.mail-tester.com/

✓ Google Email Markup https://developers.google.com/gmail/markup/

✓ SendPulse https://sendpulse.com/

13. DOMAIN/HOSTING – CÁC NHÀ CUNG CẤP TÊN MIỀN, HOSTING LỚN CÓ UY TÍN

✓ Godaddy https://godaddy.com

✓ Namecheap http://namecheap.com

✓ Vultr http://vultr.com

14. LANDING PAGE – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ TẠO LANDING PAGE

✓ LadiPage https://ladipage.vn/

✓ Ezimar http://ezimar.com/ ( một nền tảng thiết kế Landing Page nhất HOT năm 2018 vì giao diện trực quan dễ hiểu. Các bạn nên trải nghiệm )

✓ InstaPage https://instapage.com/

✓ LeadPages https://www.leadpages.net/

✓ Unbounce https://unbounce.com/

15. MULTIMEDIA DESIGN – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ THIẾT KẾ HÌNH ẢNH, VIDEO, ICON, FONT CHỮ

✓ Canva https://www.canva.com/

✓ Pencil http://pencil.evolus.vn/

✓ Fotor http://www.fotor.com/

✓ Uplevo http://www.uplevo.com/get-started

✓ BannerSnack http://bannersnack.com/

✓ Compressor https://compressor.io/

✓ Animaker https://www.animaker.com/

✓ Pixabay https://pixabay.com/

✓ VectorStock https://www.vectorstock.com/

✓ Icon Finder https://www.iconfinder.com/

✓ 1001 Fonts http://www.1001fonts.com/

16. CHATBOX/LIVECHAT – CÁC CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI DÙNG

✓ Zopim https://www.zopim.com/

✓ Zendesk https://www.zendesk.com/

✓ Subiz https://subiz.com/vi/

✓ VChat http://vchat.vn/

17. DIGITAL MARKETING RESOURCES – CÁC WEBSITE CHUYÊN VỀ DIGITAL MARKETING

✓ Moz Blog http://moz.com/blog

✓ Marketing Land http://marketingland.com/

✓ Marketo http://blog.marketo.com/

✓ Search Engine Land http://searchengineland.com/

✓ Search Engine Watch http://searchenginewatch.com/

✓ Search Engine Journal https://www.searchenginejournal.com/

✓ Search Engine Roundtable http://www.seroundtable.com/

✓ Social Media Today http://www.socialmediatoday.com/

✓ HubSpot http://www.hubspot.com/

✓ Copy Blogger http://www.copyblogger.com/blog/

Trên đây là toàn bộ kiến thức mà Augra muốn gửi đến các bạn, đừng quên theo dõi các bài viết tiếp theo của Augra nhé!