Mới làm phim? Điều nào là tốt cho bạn! Đây sẽ là “một chuyến đi trải nghiệm” thú vị đầy hồi hộp, ớn lạnh và cả đống sai lầm. Vâng, sai lầm là không thể tránh khỏi trong quá trình làm phim, đó thực sự không phải là điều xấu