Công nghệ ngày càng phát triển, giờ đây thông điệp về sản phẩm dịch vụ không chỉ là những câu slogan đơn giản. Graphic Design nổi lên gần đây thực sự thu hút các bạn trẻ. Vậy Graphic Design  là gì? Công việc của họ là gì, bài viết sau đây mình sẽ