Các khuôn mẫu nhân vật là điểm bắt đầu để xây dựng tình yêu, sự ghét bỏ, học hỏi và những ấn tượng khó phai cho khán giả đối với phim truyền hình và điện ảnh. Tôi không biết bạn như thế nào, nhưng khi phát triển nhân vật tôi