Art Director là vị trí mà mọi designer đều khao khát đạt được. Tuy nhiên, mọi người đã thực sự hiểu về công việc và trách nhiệm của một Art Director ? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Sáng tạo nghệ thuật luôn là một công việc đòi hỏi rất nhiều