Artwork là tác phẩm mà bạn dự định đưa vào các sản phẩm in ấn như sách, báo, tạp chí,… bao gồm hình ảnh, tranh vẽ, hình vẽ, biểu đồ, đồ thị, bản đồ (không bao gồm các bảng và văn bản). Qui trình làm artwork được hiểu đơn giản là chuẩn