Tác giả: Cullen Kelly Nếu bạn đã dành ít nhất 10 phút trong phòng hậu kỳ trong vòng vài năm qua, thì bạn hẳn đã nghe về một thuật ngữ là “LUT”. Nhưng cũng giống như hàng tá (thậm chí là hàng trăm) từ viết tắt khác được sử dụng