Bạn đã biết tới Banner – ‘anh bạn’ ấn phẩm cực kì phổ biến trong thiết kế, truyền thông quảng cáo, branding thương hiệu,…? Sử dụng Banner là cách dễ dàng để thu hút sự chú ý của người xem, truyền tải thông điệp dễ dàng và trực quan sinh