Một yếu tố khác thuộc về codec mà bạn cần phải hiểu là bit rate. Bit rate đo lượng dữ liệu mà một codec sử dụng tính theo đơn vị thời gian, thường là megabit trên giây (Mbps hoặc Mb/s). Bit rate của một codec quyết định chất lượng hình