Ảnh Bitmap và ảnh vector là hai khái niệm phổ biến trong lĩnh vực thiết kế in ấn và thiết kế đồ hoạ 2D. Dù là Client hay designer, bạn cũng cần biết rõ sự khác nhau giữa hai kiểu ảnh này để đảm bảo chất sản phẩm cuối cùng.