PSD là định dạng file quen thuộc mà những người dùng Adobe photoshop thường sử dụng. Bài viết này sẽ cung cấp đến bạn tất cả những thông tin liên quan đến file PSD: PSD là gì? Phần mềm nào có thể đọc và xử lí file PSD? Hướng dẫn