Quy tắc một phần ba là một công cụ tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để thiết lập quyền lực cho nhân vật trên màn hình. Hầu hết mọi người, dù là người mới bắt đầu hay là dân chuyên nghiệp, đều biết về quy tắc một phần