Hầu hết các sản phẩm hiện giờ đều đi kèm với một cuốn booklet, cho thấy sự phổ biến và quan trọng của booklet trong kinh doanh. Vậy booklet là gì ? Có điểm khác biệt gì với sách thông thường và chúng ta có thể tạo booklet như thế