Viết bởi nhà thiết kế đồ họa Jacob Cass Thang đo giá trị là công cụ điển hình giúp bạn vạch ra chiến lược sản phẩm hoặc dịch vụ một cách trực quan nhất theo thứ tự tăng dần về giá trị và giá cả. Bài đọc thêm: 12 Lưu ý