Một nhà làm phim cũng là một nghệ sĩ thị giác. Để trở thành một nghệ sĩ thị giác tuyệt vời, bạn cần thành thạo color palette. Nhiều đạo diễn, nhà quay phim và nhà thiết kế sản xuất vĩ đại nhất có nền tảng rộng lớn như chính các