Các loạigóc máy ảnh và góc chụp khác nhau trong phim là gì? Sự khác biệt của các góc máy trong quá trình làm phim được sử dụng để giúp nâng cao câu chuyện, chủ đề và tâm trạng chung của bộ phim. Các nhà quay phim thường đưa ra lựa