Khi nào màu trắng không thực sự trắng? Khi nó hướng về phía trước cảm biến máy quay chưa chuẩn bị. Hiểu về cân bằng trắng và sự khác biệt màu sắc giữa các nguồn sáng là rất quan trọng để có được cái nhìn tốt nhất từ ​​máy quay