Một cucoloris là một thiết bị để đúc bóng hoặc đổ bóng để tạo ra ánh sáng theo khuôn mẫu. Đôi khi bạn có thể nghe thấy nó được gọi là cookie hoặc thậm chí là kook hoặc coo-koo. Tại sao chúng ta sử dụng chúng? Các cucoloris được tạo