Từ những ngày đầu ngành điện ảnh được khai sinh, bên cạnh những nhà làm phim nam, nữ giới cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng cho ngành công nghiệp này. Họ là nhà sản xuất, đạo diễn, quay phim, biên kịch, diễn viên, vv bất chấp những giới