Nếu bạn đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế Photoshop, bạn sắp tìm ra các lựa chọn của mình. Có rất nhiều lý do khiến bạn có thể muốn tìm một số phần mềm không phải của Adobe, bao gồm cả mô hình đăng ký đi kèm với Photoshop. Có thể