Câu nói “Một hình ảnh còn giá trị hơn vạn câu nói” đã cho thấy tầm quan trọng của việc truyền tải thông tin thông qua hình ảnh. Từ đó, đồ hoạ máy tính đã được ra đời và có tính ứng dụng “siêu to” trong nhiều lĩnh vực khác