Mối quan hệ giữa DP và Colorist thường căng thẳng. Nhưng colorist Warren Eagles cho rằng, mọi việc không nhất thiết phải như vậy. Dưới đây là 5 điều mà người chỉnh màu có thể làm để xoa dịu những căng thẳng. 1. “Đừng có can thiệt quá nhiều vào