Nào, đầu tiên hãy cùng tôi trả lời câu hỏi Editorial Design là gì? Editorial Design còn gọi là thiết kế biên tập, nó là một tập hợp con của thiết kế đồ họa. Theo truyền thống, nó được dùng để chỉ thiết kế cho báo, tạp chí và sách. Ngày nay,