Nếu bạn chưa bao giờ có ý định tìm hiểu về sự khác biệt giữa f-stop và t-stop thì có lẽ đã đến lúc rồi.Hầu hết các nhà làm phim và các nhiếp ảnh gia đều có quan niệm khá giống nhau về việc f-stop và việc mỗi đơn vị