JPEG, PNG,PSD là các định dạng quen thuộc được phần lớn mọi người biết đến. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với các designer, hãy tìm hiểu về thiết kế đồ hoạ, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều các định dạng file khác nhau, trong đó file AI ngày