Flare là gì? Trong nhiếp ảnh, flare ( lóe sáng ) là hiện tượng ánh sáng khi đi qua ống kính bị phân tán theo cách không mong muốn. Hiện tượng này xảy ra trong nội bộ ống kính, bắt nguồn từ các nguồn sáng mạnh bên ngoài trường nhìn