Hãy có một cái nhìn ngắn gọn về tốc độ khung hình, chúng là gì và chính xác làm thế nào để quyết định số lượng khung hình mỗi giây sẽ có lợi nhất cho dự án tiếp theo của bạn. Các phương tiện và các khu vực khác nhau