Khi bạn tìm kiếm công việc thiết kế đồ họa, điều quan trọng là bạn phải nhận ra môi trường làm việc nào mà bạn muốn. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu qua 4 loại môi trường phổ biến mà 1 người thiết kế có thể bắt gặp.