Để thiết kế những ấn phẩm đa dạng, hiện đại, hầu hết designers không chỉ biết tới Adobe Photoshop, mà còn thành thạo sử dụng phần mềm Adobe Ilustrator. Vậy phần mềm Adobe Illustrator là gì ? Và 5 ứng dụng nào tốt nhất của phần mềm này ? Hãy