Quay trong điều kiện ánh sáng yếu thường được coi là một điều tệ. Nhiều nhà quay phim và nhiếp ảnh gia tránh quay hoặc chụp trong điều kiện low key lighting. Tuy nhiên, có rất nhiều điều tuyệt vời và đẹp đẽ mà bạn có thể làm trong điều