Trong bài viết này, Phil Rhodes giải thích cách tạo khói và những hiệu ứng sương mù khác bằng cách sử dụng các thiết bị trong thế giới thực. Khói, bụi mù và sương là những hiệu ứng đơn giản nhưng có thể tạo ra được những thứ rất phức