Ứng dụng Camera + Formats trên iOS cho phép bạn nhanh chóng kiểm tra các thông tin mà bạn cần biết về máy quay như thông số kỹ thuật, codec, định dạng, tính toán dung lượng lưu trữ dự kiến khi quay bằng một máy quay nào đó, ở định