Loại bỏ phản chiếu khỏi kính bằng các giải pháp đơn giản này. Chỉ là vấn đề thời gian khi bạn gặp một nhân vật đeo kính, điều này có thể gây ra một số phản chiếu nghiêm trọng khi lên khung hình cho cảnh quay. Nếu yêu cầu diễn