Sau khi liên hoan phim năm 2020 bị huỷ bỏ vì đại dịch, ngày hội điện ảnh sẽ trở lại vào tháng 7 này tại Cannes. Hãy cùng tìm hiểu về những thông tin xung quanh ban giám khảo và danh sách phim tranh giải của một trong những sự