5 ĐIỀU CẦN NHỚ ĐỂ ÁNH SÁNG TRONG VIDEO CỦA BẠN KHÔNG QUÁ GỚM

Hầu hết trường hợp, bạn sẽ không có đủ điều kiện để mang theo cả một xe tải đầy đủ mọi thiết bị ánh sáng, vậy nên bạn phải xem xét việc cảnh của bạn sẽ trông như thế nào khi lên hình. Quyết định dùng loại đèn nào trong

Đọc thêm