Chúng ta sẽ xem xét mười điều quan trọng nhất cần biết về chụp ngược sáng đối tượng và cách sử dụng chúng trên phim trường. Đèn nền có thể là ánh sáng quan trọng nhất trên bất kỳ bộ nào. Một đèn nền được đặt và sử dụng tốt có