Trong video Ted talk được xem nhiều nhất Do Schools Kill Your Creativity, Ken Robinson đã chỉ ra một vài ví dụ và trường hợp để nói rằng có gì đó không ổn trong hệ thống giáo dục. “Nếu bạn bảo tụi nhỏ ngồi im sau một ngày ngồi tại bàn học, làm