“Luminance” – một khái niệm liên quan đến điều chỉnh ánh sáng rất quan trọng với chất lượng bức ảnh của bạn! Trong bài viết này, Augra sẽ đưa ra khái niệm và phân biệt luminance với những thuật ngữ dễ nhầm lẫn cũng như cách kiểm soát Luminance trong