Tạo ra thiết kế đẹp không chỉ là nguồn cảm hứng hay một ý tưởng tuyệt vời, mà còn là hiểu được các nguyên tắc cơ bản của chủ đề này. Mặc dù có thể dành hàng năm trời để nghiên cứu các sắc thái của thiết kế và rất nhiều