Có nhiều người thắc mắc rằng “Một người thiết kế đồ họa có cần phải vẽ đẹp không?” Câu trả lời ngắn gọn là KHÔNG. Bạn vẫn có thể trở thành nhà thiết kế đồ họa thành công mà không cần phải vẽ đẹp. Trước hết, thiết kế đồ hoạ