Mặc dù nhiếp ảnh và quay phim là khá tương đồng, tuy nhiên vẫn có một số thứ mà bạn cần chú ý khi quyết định chuyển. Nếu bạn là một nhiếp ảnh gia đang suy nghĩ về chuyện thò một ngón chân vào lĩnh vực cinematography hay videography, thì