Khung hình này được cắt ra từ phim The Matrix (Ma trận), cho chúng ta thấy cách ánh sáng làm cho những giọt mưa “hiện hình” một cách rõ ràng và trông đẹp mắt đến như thế nào, Trời mưa thì đường trơn. Phil Rodes giải thích cách tạo những