Video Marketing, Vlog hay những Video giải trí đơn thuần đang là xu hướng nội dung số những năm gần đây, đem lại nhiều giá trị cho người tạo ra nội dung. Vậy họ đã sử dụng phần mềm dựng phim nào ? Và quy trình sản xuất một video