Những nhà thiết kế dày dạn kinh nghiệm nhất tập trung tại Tribeca để thảo luận về việc làm thế nào để xây dựng thế giới trong phim. Các nhà thiết kế là những người nghệ sĩ làm công việc tạo ra những gì xuất hiện phía trước ống kính