Những lưu ý hữu ích dưới đây sẽ giúp bạn vượt qua những vấn đề thường gặp khi quay phông xanh, nhất là trong các production độc lập, kinh phí thấp. Quay phông xanh không quá khó. Nhất là khi hiện nay trên internet có rất nhiều hướng dẫn miễn