Photoshop đã được mọi người ưa thích để chỉnh sửa nhiếp ảnh; nhưng một giải pháp thay thế rẻ hơn tuyệt vời là Pixelmator. Pixelmator là một công cụ tuyệt vời với rất nhiều tính năng có sẵn trong photoshop. Trong phần tổng hợp này, chúng tôi đã biên soạn một danh sách