Làm thế nào để bạn kể một câu chuyện thông qua một bộ phim? Điện ảnh là một trong những hình thức nghệ thuật phức tạp nhất được sử dụng để kể chuyện, vì nó kết hợp rất nhiều yếu tố với nhau. Quá trình làm phim cực kỳ gian