Đối với người thiết kế, thường phải làm việc với rất nhiều định dạng file. Một quy trình làm việc hàng ngày thì sử dụng nhiều nhất là JPG, PNG, AI, PSD. Bài trước chúng ta đã sơ lược một số định dạng phổ biến cho ảnh vector, bài hôm