Chính xác thì mã màu HEX là gì? Cùng tìm hiểu định nghĩa về màu HEX và khám phá cách sử dụng chúng trong thiết kế của bạn nhé. Mã màu Hex là gì? Màu Hex là cách thể hiện màu từ các mô hình màu khác nhau thông qua các