Thiết kế là lĩnh vực không thiếu những thuật ngữ. Một số tưởng chừng như phức tạp nhưng lại hiện diện xung quanh ta mỗi ngày. Skeuomorphism là một trong số đó. Vậy Skeuomorphism là gì và ứng dụng của Skeuomorphism trong thiết kế đồ họa như thế nào. Cùng